LITERARNI NATEČAJI 2014/2015 – vse na enem mestu

Za vse, ki radi pišete, so na enem mestu zbrani literarni natečaji. Prispevke pošljite na objavljeni e-naslov, pozorni bodite na rok za oddajo prispevkov. Literarne natečaje bomo objavljali sproti, zagotovo vsakdo izmed vas najde temo, ki mu bo blizu.

Veliko ustvarjalnega navdiha! 

LITERARNI NATEČAJ: Evropa v šoli 2014/2015: “Sodelujem, svet oblikujem”
ORGANIZACIJA/AVTOR RAZPISA: ZPMS
TEMATSKO PODROČJEosebni odnos do ključnih vprašanj v družbi: solidarnost, odgovornost, pravice, dolžnosti, človekove pravice, spoštovanje …
ZVRST LITERARNIH PRISPEVKOVpesem, spis, strip, pismo, scenarij …
STAROSTNE SKUPINE: 1.–9. razred
ROK ZA ODDAJO PRISPEVKOV: petek, 27. 2. 2015 
POTEK RAZPISApetek, 6. 3. 2015
E-NASLOV in INFORMACIJEcrt.mocivnik@iosce.si

LITERARNI NATEČAJ“Avtocesta, naša pot v prihodnost”
ORGANIZACIJA/AVTOR RAZPISA: DARS
TEMATSKO PODROČJEOsnovnošolce želimo spodbuditi k razmišljanju o njihovi prihodnosti, do katere se lahko popeljejo tudi po avtocesti … Tematsko se mora literarno delo nanašati na avtocesto, preostalo je prepuščeno domišljiji učencev.
ZVRST LITERARNIH PRISPEVKOV: skupinsko literarno delo – najboljša dela bodo denarno nagrajena
STAROSTNE SKUPINE1.–9. razred (pri nastanku dela mora sodelovati vsaj tretjina učencev posameznega razreda)
ROK ZA ODDAJO PRISPEVKOV: petek, 2o. 2. 2015 
POTEK RAZPISApetek, 27. 2. 2015
E-NASLOV in INFORMACIJEcrt.mocivnik@iosce.si

LITERARNI NATEČAJ: Rima raja, Festival otroške poezije 
ORGANIZACIJA/AVTOR RAZPISA: Občina Vrhnika in javni zavodi
TEMATSKO PODROČJEprosta tematika 
ZVRST LITERARNIH PRISPEVKOVpoezija
STAROSTNE SKUPINE: 1.-9. razred
ROK ZA ODDAJO PRISPEVKOV: torek, 13. 1. 2015 
POTEK RAZPISAtorek, 20. 1. 2015
E-NASLOV in INFORMACIJEcrt.mocivnik@iosce.si

LITERARNI NATEČAJ: XXVIII. Roševi dnevi 2015
ORGANIZACIJA/AVTOR RAZPISA: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, OŠ Frana Roša
TEMATSKO PODROČJE: prosta tematika ali literarni izziv z naslovom Nekoč pa bo vendar tako (iz pesmi Novo pričakovanje)
ZVRST LITERARNIH PRISPEVKOVpoezija, proza, dramatika
STAROSTNE SKUPINE: 8. in 9. razred
ROK ZA ODDAJO PRISPEVKOV: sreda, 31. 12. 2014 
POTEK RAZPISA: sreda, 7. 1. 2015
E-NASLOV in INFORMACIJEcrt.mocivnik@iosce.si

LITERARNI NATEČAJ: Literarni natečaj na temo kralja Matjaža
ORGANIZACIJA/AVTOR RAZPISA: Turistična pisarna Črna na Koroškem
TEMATSKO PODROČJE: kralj Matjaž
ZVRST LITERARNIH PRISPEVKOV: poezija (pesmice) in proza (spis, anekdote …)
STAROSTNE SKUPINE: 6.–9. razred
ROK ZA ODDAJO PRISPEVKOV: sreda, 31. 12. 2014 
POTEK RAZPISA: ponedeljek, 5. 1. 2015
E-NASLOV in INFORMACIJEcrt.mocivnik@iosce.si

Dostopnost